Välvald – Apotekens guide för ökad transparens

Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.

Apotekens krav på ansvarstagande från läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin har idag inga krav på sig att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade. Forskning visar att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien. Vi som apotek vill se hållbart producerade läkemedel och har därför tagit fram Välvald, en guide från apoteken för receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.

Från och med 11 februari 2021 finns symbolen i anslutning till produkt via e-handel men även på hyllkanten hos öppenvårdsapotek.

Kraven för Välvald år 2022 är:

• Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
• Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin
• Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Produkter som innehåller diklofenak undantas därför från Välvald

För att nå vårt mål – en hållbar läkemedelsproduktion – utvecklas kraven för Välvald årligen.

Följande företag uppfyller kraven 2022:

AstraZeneca, Apofri, Bayer, BGP Products, Evolan, GlaxoSmithKline, McNeil, Meda, Mylan, Novo Nordisk, Orion Pharma, Reckitt Benckiser, Sandoz och Takeda.

Läs mer om Välvald på apoteksföreningens hemsida http://www.sverigesapoteksforening.se/valvald/

välvald-symbol