Tandblekning

Tandblekning är för många inte bara förknippade med ett vitare leende utan kan även skapa stor skillnad för välmående och självkänslan. Genom ökad kunskap kan du erbjuda dina patienter både säker och professionell tandblekning direkt på kliniken.

Samarbete med Ultradent Products

Sätt patientens tandhälsa i fokus med säkrare tandblekning på kliniken

Tandblekning är för många inte bara förknippade med ett vitare leende utan kan även skapa stor skillnad för välmående och självkänslan. Blekningar är idag säkra om de görs på rätt sätt med godkända samt väl beprövade material. Men när patienten behandlar sig själv med produkter inköpta utanför tandvården blir resultatet ofta inte det önskade och patienten har inga möjligheter att hantera eventuella problem.

Eftersom skadade tänder varken läker eller växer ut på nytt, innebär en skada ofta att värdefull tandsubstans går förlorad. Det kan bli resultatet om man använder felaktiga produkter, men även efter felaktig behandling. Med fördjupad kunskap kan du på kliniken därför skapa mervärde för dina patienter genom att erbjuda professionell tandblekning och samtidigt bidra till säker och personligt anpassad behandling för bästa möjliga resultat.

När används kosmetisk respektive medicinsk tandblekning?

Tandmissfärgningar kan ha många orsaker och det är därför viktigt att alltid börja med att förstå den bakomliggande orsaken till missfärgningen. Vissa missfärgningar orsakas av att färgämnen från livsmedel, drycker och tobak migrerar in i emaljen. Att ljusa upp den här typen av missfärgningar kan oftast uppnås med kosmetiska blekningsprodukter. För att få vitare tänder utan biverkningar är det en fördel om man använder pH neutrala produkter med högt vatteninnehåll samt kaliumnitrat och fluor, denna kombination hjälper till att bibehålla tandemaljens hälsa genom hela behandlingen. Dessutom är det viktigt att en tandläkare gör en sedvanlig undersökning och tar upp en anamnes innan påbörjad behandling. Detta ligger till grund för att säkerställa att patientens tänder är i säkra händer.

Missfärgningar som beror på sjukdom, olycksfall eller medicinsk behandling, kommer inifrån tanden ut i hårdvävnaderna och behöver särskilda medicinska strategier och produkter för att kunna utföra en blekning. I händerna på en tandläkare är de här materialen värdefulla och ger möjlighet att behandla olika fall av missfärgningar, även svårare fall, på ett minimalinvasivt sätt.

Hur fungerar väteperoxid respektive karbamidperoxid?

Tandblekning utförs normalt sett med en gel innehållande antingen karbamidperoxid eller väteperoxid. Men vad är skillnaden?

Både väteperoxid och karbamidperoxid möjliggör strålande tandblekningsresultat beroende på olika faktorer såsom; Typ och intensitet av tandens missfärgning, tandens anatomi, patientens ålder samt längd på behandlingen. Karbamidperoxid är en blandning av väteperoxid och urea och ger en långsam nedbrytning av missfärgningar och motsvarar 1/3 väteperoxid. Till exempel innehåller en produkt med 16 % karbamidperoxid cirka 5,8 % väteperoxid. Väteperoxid bryts ned snabbare än karbamidperoxid och frigör det mesta av sin blekningskraft vanligtvis inom 30 – 60 minuter. Det betyder att produkter som innehåller väteperoxid har kortare användningstider.

Vid svårare missfärgningar är det fördelaktig att bleka under längre perioder och långsam frisättning av blekmedlet är en fördel. Men antalet dagar som behövs för att bleka en persons tänder med något av ämnena, beror inte på väteperoxid jämfört med karbamidperoxid, utan på individens unika behov och förändringstakt av tandfärgen.

Hur påverkar tandblekning tandsensibilitet?

Tandsensibilitet är en relativt vanlig biverkning i samband med blekning. Om sensibilitet uppträder är det oftast tillfälligt och går över inom 48 h eller vid avslutad tandbleknings behandling. Opalescence produkter innehåller desensibiliserande ämnen som kaliumnitrat (P) och fluorid (F) för att hjälpa till att minska sensibilitet och ge ytterligare komfort.

Kaliumnitrat hjälper till att lindra tandsensibilitet snabbt och har vanligtvis en effekt som håller i 24 timmar. Kaliumnitratet förhindrar att nervsignaler från ilningar och isningar når smärtcentrum vilket gör att även personer med känsliga tänder kan genomgå en tandblekning. Fluorid verkar långsammare än kaliumnitrat men kan ge varaktig lindring från sensibilitet genom att stärka emaljen.

Protokoll att följa vid en blekningsbehandling:

Stegen kan behöva anpassas efter patienten och den blekningsbehandling som valts.

1. Ta upp anamnes

Utvärdera anledningen till tandmissfärgningen och undersök om det finns tandersättningar som kan påverka slutresultatet. (Ta röntgenbilder vid behov.) Bedöm vilket blekningssystem som kan vara aktuellt (kosmetiskt för generisk ”vanlig” missfärgning; medicinteknisk produkt för tänder som missfärgats av sjukdom, skada eller medicinsk behandling). Överväg att utöka den regelbundna anamnestagningen med att ta upp frågan om hur nöjd patienten är med tändernas utseende. Förklara för patienten att fyllningar och tandersättningar inte blir vitare och att det kan innebära att de kan behöva göras om och anpassas efteråt. Kontrollera om patienten redan lider av sensibla tänder och utför lämplig behandling av detta innan en ev. blekningsbehandling påbörjas.

Påbörja inte blekning om patienten:
• är gravid eller ammar
• är under 18 år (gäller kosmetisk blekning)

2. Gör en sedvanlig undersökning

Bestäm orsaken för missfärgningen, utvärdera tillståndet på tänder och gingiva. Identifiera fyllningar i det estetiska området som kanske avviker i färg efter en blekning. Prata med patienten om att eventuellt byta ut dem eller förbättra ytan när blekningen är klar.

3. Diskutera patientens förväntningar

Diskutera blekningens möjligheter och begränsningar i patientens särskilda fall och hjälp patienten till realistiska förväntningar.

4. Utför hygienbehandling

Fortsätt till hygienbehandlingen. Använd putspasta för att avlägsna all plack.

5. Bedöm den initiala tandfärgen

Identifiera den initiala tandfärgen med hjälp av en färgguide. Ta ett foto med motsvarande färgflik från guiden efter hygienbehandlingen.

6. Utbilda patienten

Resultatet efter en tandblekning kan hålla i sig i ett år eller mer. Beroende på patientens livsstil och matvanor kan proceduren behöva upprepas regelbundet för att bibehålla det utseende patienten önskar. Instruera patienten i hur man använder de valda blekningsprodukterna och besvara alla frågor och eventuell oro.

7. Gör en plan för blekningsbehandlingen

Flera olika Opalescence™ blekningsprodukter kan användas i bleknings- behandlingsplanen för att hjälpa patienten uppnå det önskade resultatet. Om det framgår av anamnesen att patienten lider av känsliga tänder kan ett desensibiliseringsprotokoll läggas till före blekningsbehandlingen, överväg att använda gel med lägre koncentration eller en kortare appliceringstid. Patienterna kan också använda Opalescence™ Whitening tandkrämen Sensitivity Relief före och under sin blekningsbehandling. Om patienten tolererar blekningsbehandlingen utan att tänderna blir känsligare kan en gel med högre koncentration övervägas för snabbare resultat.

8. Inhämta patientens samtycke

Be patienten underteckna ett samtyckesformulär för tandblekning som beskriver blekningsbehandlingen och de relaterade kostnaderna.

9. Bedöm den slutliga tandfärgen

Identifiera tandfärgen efter blekningsbehandlingen med hjälp av färgguiden. Ta ett foto med den initiala och med den slutliga färgfliken. Den definitiva färgförändringen bör enbart registreras ett par dagar efter att behandlingen avslutats, eftersom tänderna kan fortsätta bli vitare efter avslutad blekningsbehandling.

10. Tillhandahåll vid behov behandling mot känsliga tänder

En del patienter kan uppleva att tandsensibiliteten håller i sig längre. Vi rekommenderar att använda UltraEZ™ desensibiliserande gel eller Enamelast™ fluoridlack. Opalescence™ Whitening tandkrämen Sensitivity Formula kan också användas för att hjälpa till att minimera ilningar i tänderna.

Upptäck vårt utbud av tandblekningsprodukter!

Som kund hos ApoEx får du tillgång till vårt utbud av tandblekningsprodukter och mycket mer.
Bli kund

opalescenceIMG

Upptäck vårt utbud av Opalescence

Med Opalescence från Ultradent kan du erbjuda dina patienter professionell och säker tandblekning både på kliniken och hemma.
Läs mer ›

whitepaper

Upptäck vår unika inbyggda e-receptlösning

Smidigt och säkert e-recept med integrerad koppling till FASS, enkel arvodeshantering och möjlighet att skicka läkemedel till patienter via hemleverans – allt i samma system.
Läs mer ›

whitepaper

8 saker du behöver veta om restnoteringar

Tala Jalilian, Senior ansvarig medicinsk information & kvalitet hos ApoEx, har i detta whitepaper benat ut situationen så att du ska känna dig mer insatt gällande restnoteringar.
Ladda ned whitepaper ›