region-orebro-lan-logo

ApoEx har fått ett förnyat förtroende i samband med Region Örebro läns upphandling Läkemedelsförsörjning 18RS7234. Avtalsperioden är från 2020-10-01 till 2023-09-30 med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.

Avtalet omfattar läkemedelsleveranser, olika farmaceutiska tjänster, extemporeberedning samt möjlighet till utveckling av nya tjänster. Förutom Regionens verksamheter så omfattar avtalet även privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

“Att vinna ett nytt avtal med Region Örebro län, är ett fint kvitto på att vi har lyckats bygga vidare på vår tidigare leverans till dem, när det gäller hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi är glada över det fortsatta förtroendet från regionen och ser flera möjligheter att vidareutveckla och förbättra leveransen ytterligare, inte minst inom extemporetillverkningen”, säger Johan Möller, VD för ApoEx. ”

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner. Under 2019 har bl.a. avtal med Region Uppsala och Region Blekinge implementerats. De vunna affärerna skapar även nya arbetstillfällen hos ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se


Om ApoEx ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsvaror. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm, omsatte 5,6 miljarder kronor 2019 och har ca 400 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se ​| +46 10 10 10 222

Fler nyheter