Nyheter och press

För dig som är intresserad av oss på ApoEx kan du här hålla dig uppdaterad om våra nyheter och pressmeddelanden

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 12 augusti 2019

Region Örebro län väljer åter ApoEx för sin läkemedelsförsörjning

ApoEx har fått ett förnyat förtroende i samband med Region Örebro läns upphandling Läkemedelsförsörjning 18RS7234. Avtalsperioden är från 2020-10-01 till 2023-09-30 med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.

Avtalet omfattar läkemedelsleveranser, olika farmaceutiska tjänster, extemporeberedning samt möjlighet till utveckling av nya tjänster. Förutom Regionens verksamheter så omfattar avtalet även privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

“Att vinna ett nytt avtal med Region Örebro län, är ett fint kvitto på att vi har lyckats bygga vidare på vår tidigare leverans till dem, när det gäller hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi är glada över det fortsatta förtroendet från regionen och ser flera möjligheter att vidareutveckla och förbättra leveransen ytterligare, inte minst inom extemporetillverkningen”, säger Johan Möller, VD för ApoEx. ”

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner. Under 2019 har bl.a. avtal med Region Uppsala och Region Blekinge implementerats. De vunna affärerna skapar även nya arbetstillfällen hos ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 augusti 2019

Region Gotland väljer åter ApoEx för sin läkemedelsförsörjning

ApoEx har fått ett förnyat förtroende i samband med Region Gotlands upphandling Läkemedelsförsörjning RS 2018-1197. ApoEx vann både avtalsområde A och avtalsområde B. Avtalsperioden är från 2019-10-01 till 2021-09-30 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Den aktuella upphandlingen består av två avtalsområden och innefattar samtliga vårdinrättningar drivna av Region Gotland samt rätt för privata vårdaktörer, med vilka regionen har avtal med, att nyttja. Avtalsområde A omfattar läkemedelsleveranser och avtalsområde B omfattar beredning av läkemedel inklusive cytostatika. 

“Hälso- och sjukvården på Gotland är en i sammanhanget liten kund som erbjuder logistiska utmaningar för leverantören att upprätthålla leveranser ”just-in-time” med höga krav på klimatsäker transport. På marknaden som konsoliderats till ett fåtal företag är det endast ApoEx som offererat en komplett tjänst med försörjning av både ordinarie läkemedelssortiment och cytostatikaberedningar. Vårt samarbete med ApoEx har under föregående avtalsperiod varit gott och vi ser fram emot att i samarbete med företaget fortsätta utveckla beställnings- och leveranskedjan.” säger Rolf Forsman, Beställarchef på Region Gotland.

“Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått fortsatt förtroende från Region Gotland och därmed möjligheten att tillsammans med dem fortsätta arbetet med att vidareutveckla och förbättra leveransen ytterligare.  Vi har haft ett mycket gott samarbete med regionen under den gångna avtalsperioden och vi ser fram emot att få fortsätta på inslagen väg” säger Johan Möller, VD för ApoEx. 

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner och under 2019 har nya avtal med bl.a. Region Uppsala och Region Blekinge implementerats. De vunna affärerna skapar nya arbetstillfällen hos ApoEx som planeras fortsätta växa kraftigt framöver.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och omsatte 4,6 miljarder kronor 2018 och har drygt 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 4 juli 2019

 

Region Blekinge väljer ApoEx som ny leverantör för  läkemedelsförsörjningen

 

Från maj 2019 levererar ApoEx läkemedel, lagerberedda extemporeläkemedel, licensläkemedel samt läkemedelsnära produkter och handelsvaror till av Region Blekinge drivna vårdinrättningar inom primärvård och Folktandvård. Avtalet löper under ett (1) år med möjlighet för Region Blekinge att förlänga avtalet upp till 24 månader. 

ApoEx har idag avtal med 15 av Sveriges 21 regioner gällande olika tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore, läkemedels- och vätskevagnsservice, kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering, kliniska läkemedelsprövningar m.m.

Region Blekinge och ApoEx har arbetat tätt tillsammans med förberedelserna inför avtalsstart för att säkerställa ett införande med minimal påverkan för beställande enheter inom Region Blekinge. Ett gemensamt uppstartsprojekt inleddes i mitten av mars och blev klart till avtalsstart. Uppstart genomfördes framgångsrikt i början av maj utan störningar i leveranser.

“Bytet av leverantör har gått smidigt och sedan avtalsstart har allt fungerat bra” säger Jonas Röman, leg. Apotekare på Region Blekinge. 

“Region Blekinge är en viktig kund för oss – vi är mycket stolta över förtroendet som de gett oss med detta avtal. Vidare känns det roligt att vi har kunnat arbeta så tätt tillsammans under uppstarten och att den gått väldigt bra, speciellt med tanke på den korta uppstartsperioden. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla leveransen tillsammans med Region Blekinge”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

 

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och omsatte 4,6 miljarder kronor 2018 och har drygt 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips.

______________________________________________________________________________ 

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se​| +46 10 10 10 222

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 mars 2019

ApoEx inleder läkemedelsleveranser till Region Uppsala

Från 1 februari 2019 levererar ApoEx läkemedel och läkemedelsnära varor till Akademiska Sjukhuset, Lasarettet i Enköping och till enheter inom Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering, samt till ”basförråd” hos utförare inom vård och omsorg i Uppsala län. Avtalet löper över tre år till 31 januari 2021, med möjlighet för Region Uppsala att förlänga avtalet med upp till 24 månader fördelat på två förlängningsperioder.

Region Uppsala och ApoEx har arbetat tätt tillsammans med förberedelserna inför avtalsstart för att säkerställa ett införande med minimal påverkan för beställande enheter inom Region Uppsala. Ett gemensamt införandeprojekt sattes upp redan under våren 2018 för att säkerställa ett effektivt och smidigt byte till ApoEx som leverantör. Uppstart genomfördes framgångsrikt 1 februari utan störningar i leveranser. “Vi är mycket nöjda över hur smärtfritt bytet av leverantör gick och ser fram emot att arbeta vidare med ApoEx“ säger Hans Sjöberg, chefsapotekare på Region Uppsala. 

ApoEx har som syfte att förenkla och förbättra för vården. “Region Uppsala är en viktig och strategisk  kund för oss – vi är mycket stolta över förtroendet som de gett oss med detta avtal. Vidare känns det roligt att vi har kunnat arbeta så tätt tillsammans under uppstarten och att den gått väldigt bra. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla leveransen tillsammans med Region Uppsala”, säger Johan Möller, VD på ApoEx.

För ytterligare frågor vänligen kontakta: support@apoex.se

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och beräknas omsätta 4,5 miljarder kronor 2018 och har cirka 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips. 

______________________________________________________________________________ 

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se​| +46 10 10 10 222

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 13 februari 2019

 

ApoEx hanterar e-verifikation av läkemedel åt regioner och privata vårdgivare enligt nytt EU-direktiv

För att minska riskerna med förfalskade läkemedel ska alla vårdgivare och apotek i Europa kontrollera läkemedelsförpackningar mer utförligt innan utlämning. ApoEx har utvecklat en lösning för detta som vi erbjuder våra kunder som utgörs av regioner och privata vårdgivare.

EU villa minska risken att förfalskade läkemedel når patienter, något som tyvärr händer och kan få allvarliga konsekvenser. Genom ett nytt direktiv, så kallat e-verifikation, ska alla läkemedelsförpackningar kontrolleras innan utlämning till vårdgivare/patient.

ApoEx tillhandahåller idag vårdstödjande tjänster, läkemedel och relaterat förbrukningsmaterial till sju regioner och över 4000 privata vårdgivare och vi erbjuder nu dessa även tjänsten att för deras räkning utföra de moment som vårdgivare har ansvar för inom ramen för det nya EU-direktivet. Sedan ett drygt år tillbaka har vi arbetat med utveckla en process och ett anpassat IT-stöd för att säkerställa korrekt e-verifiering av läkemedel för våra kunders räkning, det vill säga validering och avregistrering av läkemedel innan överlämning till patient.

Ett flertal kunder och kedjor har redan valt ApoEx som leverantör av denna tjänst och ApoEx driftenheter utför avregistrering sedan flera veckor tillbaka. ”Det har varit ett omfattande arbete med att ta fram tjänsten till våra kunder och jag är mycket nöjd över att kunna konstatera att vi nu har driftsatt lösningen med gott resultat på samtliga driftenheter.”, säger Anitta Andersson, Driftchef Sverige på ApoEx.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta support@apoex.se

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och beräknas omsätta 4,5 miljarder kronor 2018 och har cirka 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips. 

______________________________________________________________________________ 

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se​| +46 10 10 10 222

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 21 januari 2019

 

Med anledning av den senaste tidens mediabevakning av ApoEx:s leveransförseningar inom Stockholm – information till ApoEx kunder och andra berörda

 

Vad har hänt?

Sedan september 2018 är vi upphandlad leverantör för bl.a. tillverkning av cytostatika till vårdenheter inom Region Stockholm. Tillverkning av cytostatika är en högspecialiserad arbetsuppgift som utförs i renrumsmiljö av specialutbildad personal med särskild behörighet. Veckan efter nyår insjuknade dessvärre när en tredjedel av personalstyrkan i influensa och magsjuka. Denna omfattande och oförutsägbara sjukfrånvaro ledde till störningar och förseningar i leveranserna av cytostatika till Regionens vårdenheter.

 

Hur är läget nu, förekommer det fortfarande förseningar i leveranser av cellgifter?

Läget stabiliserades redan vecka två och gick då tillbaka till normalt driftläge där vi möter nu den avtalade leveranskvaliteten  till Region Stockholm.

 

Hur tänker ApoEx kring konsekvenser för patienter och vårdpersonal?

Vi tar den uppkomna situationen på stort allvar och arbetar intensivt med att lösa problemen. Vi månar alltid om hög patientsäkerhet och hög leveranssäkerhet och ser därför mycket allvarligt på att förseningar ger konsekvenser både för sjuka patienter och för vårdpersonal. Som del i vårt naturliga kvalitetsarbetet har vi anmält händelsen till Läkemedelsverket för att som brukligt inom vården analysera och lära av händelsen.

 

Vad har ApoEx gjort rent konkret för att lösa problemen?

Vår ordinarie personal har arbetat övertid i kombination med att vi har parerat för sjukfrånvaron genom att låna in personal från andra delar av vår verksamhet. Vi har även arbetat nära tillsammans med Region Stockholm kring prioriterings- och informationsfrågor, för att på bästa möjliga sätt minimera konsekvenserna för vården och patienterna. Dessutom har vi på bara några veckor utvecklat ett IT-stöd där vårdpersonal direkt kan följa status på beställda beredningar.

 

Vad gör ApoEx för att det inte ska hända igen?

Vi arbetar bland annat med att inleda interna utbildningsinsatser för att på så sätt utöka den interna poolen med specialutbildad personal med särskild behörighet. Parallellt med detta arbetar vi med att totalt sett utöka den lokala organisationen. Vi tittar även på möjligheter på att effektivisera automatiseringen av enklare beredningar. Och i ett led att minska risken för liknande sjukdomsutbrott kommer vi framöver erbjuda personal som så önskar influensavaccin.

 

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och beräknas omsätta 4,5 miljarder kronor 2018 och har cirka 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips. 

______________________________________________________________________________ 

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se​| +46 10 10 10 222

 

image

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 22 november 2018

 

Ny VD för ApoEx

 

ApoEx AB har från den 8 oktober 2018 anställt Johan Möller som ny VD. Han kommer närmast från rollen som VD för Svensk Markservice och ersätter nuvarande VD och grundare Jens Berlips som kommer arbeta vidare med ApoEx som medlem av styrelsen. 

– Jag ser mycket fram emot att börja som VD för ApoEx. Det är ett ungt företag som har en fantastisk tillväxt- och utvecklingsresa bakom sig och som också har en mycket spännande framtid. Vården står inför viktiga utmaningar och ApoEx affärsidé att leverera läkemedel, förbrukningsmaterial och specialiserade vårdstödjande tjänster med hög grad av digitalisering, har stora möjligheter att fortsatt underlätta och frigöra tid för vården. Samtidigt bidrar våra tjänster och lösningar till en hög patientsäkerhet, säger Johan Möller. 

Johan Möller har lång erfarenhet inom Facility Management och arbete med outsourcade tjänsteleveranser till privat och offentlig sektor. Han har bland annat haft roller som Affärsenhetschef och vice Affärsutvecklingschef på Coor Service Management och har under de senaste två åren varit VD för Svensk Markservice, som är en av de ledande aktörerna inom utemiljöskötsel i Sverige. 

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats rekrytera Johan Möller med stor och relevant ledarerfarenhet från tjänsteleveranser till såväl privat som offentlig sektor. Johans främsta uppdrag blir att ytterligare accelerera ApoEx tillväxt och utvecklingsresa med kund och patient i fokus. Samtidigt vill jag passa på att tacka Jens för hans insatser som VD och för arbetet med att bygga upp ApoEx. Att han fortsätter som medlem av styrelsen borgar för intressanta möjligheter för ApoEx fortsatta långsiktiga affärsutveckling, säger Christer Åberg, styrelseordförande för ApoEx. 

– Det har varit en enormt spännande tillväxtresa, men nu känner jag att efter nästan 10 år som VD så är bolaget stabilare och timingen är rätt att lämna över det operativa ansvaret till Johan. Framtiden för ApoEx tjänster är global och det vill jag fokusera min energi på, säger Jens Berlips, grundare och avgående VD för ApoEx. 

 

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra för vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner för vårdstödjande tjänster samt försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. ApoEx har sitt huvudkontor i Stockholm och beräknas omsätta 4,5 miljarder kronor 2018 och har cirka 300 anställda. Huvudägarna till ApoEx är Axel Johnson-koncernens investeringsbolag Novax samt de två grundarna och bröderna Jens och John Patrick Berlips. 

______________________________________________________________________________ 

ApoEx AB | www.apoex.se | info@apoex.se​| +46 10 10 10 222