Partihandel med läkemedel och förbrukningsmaterial

ApoEx bedriver Partihandelsverksamhet med läkemedel främst för att stödja varuförsörjningen till andra bolag i koncernen. 

Behöver ni kontakta oss är vår kundtjänst tillgänglig 08.00-17.00 via support@apoex.se eller 010-10 10 222.

Behöver ni komma i kontakt med vår partihandel angående akuta ärenden utöver normala arbetstider nås sakkunnig på 072 083 79 55.