Partihandel med läkemedel och förbrukningsmaterial

 
ApoEx bedriver Partihandelsverksamhet med läkemedel främst för att stödja varuförsörjningen till andra bolag i koncernen. 
 
Behöver ni kontakta oss är vår kundtjänst tillgänglig 08.00-17.00 via support@apoex.se eller 010-10 10 222.
 
Behöver ni komma i kontakt med vår partihandel angående akuta ärenden utöver normala arbetstider nås sakkunnig på 072 083 79 55