Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Vill du utvecklas med oss?

image

Vårt kvalitetsarbete

ApoEx kvalitetsarbete innebär att vi ser synpunkter, idéer och rapporterade avvikelser som möjligheter till utveckling och förbättring. Kvalitetsarbetet syftar ytterst till att kunden skall vara trygg med att våra leveranser håller överenskommen kvalitet. Läs gärna vår kvalitetspolicy och den allmänna informationen om vårt kvalitets- och miljöarbete.

image

Vårt miljöarbete

ApoEx beslöt tidigt att standardisera verksamheten via ISO-certifiering. Certifieringen definierar ApoEx processer, hur vi skall arbeta för att nå våra mål och hur vi kontinuerligt förbättrar oss för att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. ApoEx klimatkompenserar alla varu- och produkttransporter genom ett projekt som drivs av organisationen Zero Mission. Läs gärna vår miljöpolicy. Mer om ApoEx arbete kan du läsa i vår hållbarhetsrapport.

image

Socialt ansvar

ApoEx är stolt sponsor av Läkare Utan Gränser samt huvudsponsor för Tandläkare Utan Gränser och Veterinärer Utan Gränser.