Om ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Vill du utvecklas med oss?

Vårt kvalitetsarbete

Vi på ApoEx vill förenkla och förbättra för vården genom att erbjuda en helhetslösning av varor och tjänster till privat och offentligt drivna vårdgivare. Vi utgår från kundens utmaningar och har som mål att inom ramen för vårt strategiska partnerskap utveckla framgångsrika lösningar.

ApoEx kvalitetsarbete innebär att vi ser synpunkter, idéer och rapporterade avvikelser som möjligheter till utveckling och förbättring. Kvalitetsarbetet syftar ytterst till att kunden skall vara trygg med att våra leveranser håller överenskommen kvalitet.

Läs mer:   ✓ Kvalitetspolicy    ✓ Kvalitets- och miljöarbete

 

Vårt miljöarbete

På ApoEx pågår ett kontinuerligt arbete för att vi ska ha en så liten negativ påverkan på vår miljö som möjligt. ApoEx beslöt även tidigt att standardisera verksamheten genom ISO-certifiering. Certifieringen definierar ApoEx processer, hur vi skall arbeta för att nå våra mål och hur vi kontinuerligt förbättrar oss för att ha en så liten negativ påverkan som möjligt. 

För oss är största miljöpåverkan kopplad till våra transporter. Därför tycker vi att det är extra viktigt att aktivt kunna klimatkompensera för alla våra produkttransporter och tjänsteresor. Vi på ApoEx gör detta genom ett projekt som drivs av organisationen Zero Mission

Zero Mission hjälper årligen en mängd aktörer att genom klimatkompensering direkt ta ansvar för sina utsläpp. Projektet som ApoEx sponsrar håller till på Madagaskar med syfte att ersätta behovet av ved och kol med effektiva spisar, vilka bland annat drivs av solenergi. Utöver klimatkompensering bidrar även projektet till förbättrade levnadsförhållanden, jobbtillfällen och utbildningar som uppmärksammar vikten av att bevara de snabbt krympande skogarna på Madagaskar.

Läs mer:   ✓ Miljöpolicy    ✓ Hållbarhetsrapport    ✓ Certifikat – Läs om ApoEx klimatkompensering

 

Socialt ansvar

ApoEx är stolt sponsor av Tandläkare Utan Gränser och Veterinärer Utan Gränser.