ApoEx köper affärsområde av Apotek Hjärtat

ApoEx har tecknat avtal med Apotek Hjärtat om att köpa bolagets vård- och omsorgsverksamhet. Affärsområdet omsatte under 2014 cirka 830 Mkr, och affären väntas vara slutförd under det tredje kvartalet.

Vård- och omsorg utgör ett affärsområde inom Apotek Hjärtat som försörjer sjuk- och hälsovården i flera regioner och landsting, liksom ett antal privata vårdgivare, med läkemedel och farmaceutiska tjänster. Idag finns avtal med 8 av 21 landsting/regioner i Sverige. I affärsområdet ingår även Apovet, med en stark position på den svenska marknaden för djurläkemedel.

Köparen ApoEx är som landets största privatägda leverantör av läkemedel till vården verksamt inom samma områden.

– Detta förvärv såväl kompletterar som stärker ApoEx kunderbjudande. Det ligger dessutom i linje med vår strategi för fortsatt hög tillväxt. Vi är väldigt glada över att kunnat genomföra ApoEx första förvärv, säger Jens Berlips, vd och grundare av ApoEx.

Apotek Hjärtats affärsområde Vård- och omsorg omsatte under 2014 ca 830 Mkr. Affären väntas vara slutförd under tredje kvartalet.