Slutenvårdsdos

Slutenvårdsdos är maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård eller annan vård där vården ansvarar för patientens läkemedelsanvändning. Tabletter och kapslar förpackas i dospåsar för varje patient och doseringstillfälle. På varje påse finns patientens namn och ID, läkemedelsnamn med styrka och dos, intagsdatum och intagstid. Sjuksköterska kompletterar med övriga läkemedel som patienten ska ha.

Syftet med slutenvårdsdos är att öka säkerheten vid läkemedelshanteringen och att frigöra sjukskötersketid. Slutenvårdsdos innebär också mindre miljöpåverkan då mängden läkemedel som kasseras minskar.

ApoEx tillhandahåller i dag slutenvårdsdos till Stockholms läns landsting. Framöver kommer tjänsten att kunna erbjudas även andra landsting, bland andra Region Skåne. Tjänsten anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy