Läkemedelsservice

ApoEx läkemedelsservice hjälper vården att sänka sina läkemedelskostnader samtidigt som kvaliteten i läkemedelshanteringen ökar. Tjänsten innebär att ApoEx, i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare, tar hand om skötseln av läkemedelsförråden för olika typer av vårdenheter inom sjukhusförvaltningar. Resultatet är en effektivare läkemedelshantering och ökad patientsäkerhet.

Tjänsten innebär att läkemedel beställs och levereras enligt fastställt bassortiment (fastställda beställningspunkter, fastställd kvantitet) och på fasta dagar. Alla momenten utförs av välutbildad och kompetent personal. Beroende på avtalet genomförs beställningarna en eller två gånger i veckan. Avtalets utformning reglerar också hur aktiv apotekspersonalen är i olika typer av sortimentsdiskussioner med avdelningarna.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy