Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Enligt branschens regler skall vårdgivaren tillse att läkemedelshanteringen genomgår kvalitetsgranskning minst en gång om året. ApoEx genomför sådan granskning anpassad utifrån beställarens önskemål och baserat på innehållet i tecknade avtal. I tjänsten ingår besök på den aktuella vårdenheten där kvalitetsgranskande farmaceut gör en genomgång om ansvarsfördelningen och den praktiska hanteringen av de olika momenten inom läkemedelshanteringen. Resultatet sammanfattas i en rapport vilken ger kunden vägledning om vilka förbättringsförslag som är aktuella.

Beroende på uppdraget kan besöket även innehålla någon form av tema eller enkät för att ge vårdgivaren tillfälle att sprida eller samla in information om ett aktuellt ämne. Exempel på temaområden kan vara läkemedel och miljö, hantering av narkotika eller förbättrade beställningsrutiner. Resultatet sammanfattas i form av en årsrapport till berörd chef.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy