Klinisk prövning

En klinisk prövning är en systematisk undersökning som syftar till att exempelvis upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel. Syftet med prövningen kan också vara att identifiera eventuella biverkningar och att studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt.

ApoEx utför alla moment, inklusive eventuell beredning av prövningsläkemedel, som kan tänkas vara aktuella i kliniska läkemedelsprövningar. Tjänsten anpassas efter beställarens önskemål, behovet i respektive prövning och efter innehållet i tecknade avtal.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy