Tillverkning av ex temporeläkemedel (specialtillverkade läkemedel)

Tjänsten steril ex temporetillverkning anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. Tjänsten innebär att ApoEx för patienter med särskilda behov tillverkar livsviktiga och individanpassade läkemedel som de inte kan få tillgång till på något annat sätt.

ApoEx har en omfattande tillverkning av sterila läkemedel på ett flertal sjukhus runt om i landet. Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

ApoEx bereder även läkemedel för kliniska prövningar.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy