Beredning av radiofarmaka

I tjänsten ingår att bereda radioaktiva isotoper i kit alternativt radioaktiva isotoper som dras upp i sprutor med patientanpassad dos. ApoEx bereder olika lösningar utifrån beredningssatser där vi tillsätter isotoplösning, framförallt Teknetium 99m. Beredningssatsens utformning avgör var i kroppen isotopen söker sig och genom olika röntgenundersökningar kan man sedan diagnostisera och lokalisera olika sjukdomstillstånd. Förutom Teknetium99m används också exempelvis Fluor 18, Indium 111, Jod 123.

Tillverkningen sker på avdelning i nära anslutning till undersökningarna av ApoEx välutbildade personal. Tillverkningen sker i renrum i LAF-bänk enligt god tillverkningssed (GMP) vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.

 

Läs gärna vår Integritetspolicy