Beredning av cytostatika

Tjänsten beredning av cytostatikaanpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. I tjänsten ingår beredning av infusionslösningar och sprutor i LAF-bänk eller isolator i renrum enligt god tillverkningssed (GMP). God tillverkningssed innebär att tillverkningen görs enligt Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). ApoEx har en omfattande tillverkning av cytostatika på ett flertal sjukhus runt om i landet. Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att möta aktuella krav.

Jag vill veta mer

Skicka oss dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även själv kontakta ApoEx kundtjänst.